Absolwent Wydziału Elektrycznego wśród laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa


Miło nam poinformować, że Pan mgr inż. Tomasz Święchowicz, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, otrzymał Nagrodę III stopnia w IV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki, za pracę magisterską pt. „Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego”. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody. Rektor Politechniki Warszawskiej przyjął rekomendacje Jury XXV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, X edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz IV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki w każdej z kategorii.

Pełna lista laureatów Konkursu»

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).