Trwa rekrutacja na studia na Wydziale Elektrycznym PW


Do 29 sierpnia 2019 roku trwają zapisy na studia niestacjonarne I stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. 

Wydział Elektryczny prowadzi obecnie nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering in English oraz na następujące kierunki studiów niestacjonarnych I i II stopnia:

W wyznaczonym terminie należy zarejestrować się w systemie zapisy.pw.edu.pl, dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Szczegółowe zasady dotyczące naboru na wybrane typy studiów oraz terminarze znajdują się na stronach PW dla Kandydatów.

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie ds. Studiów Wydziału Elektrycznego w Gmachu Głównym PW, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00:

  • pok. 133 dla Kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Electrical Engineering in English,
  • pok. 130 dla Kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Elektrotechnika.

Prosimy pamiętać o przyniesieniu dowodu osobistego!  

Kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Informatyka Stosowana składają dokumenty w biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW, Gmach Główny PW, pokój 324, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00 lub listownie. Szczegóły na stronach OKNO.

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).