Absolwent Wydziału Elektrycznego zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu elektroenergetyki


Konkurs już po raz piąty zorganizowała spółka TAURON Dystrybucja. Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Krzysztof Zagrajek, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę magisterską zatytułowaną: „Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej”.

Konkurs został ogłoszony w sierpniu 2018 r. Mogli się do niego zgłaszać absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych kierunków: elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewnych – jak automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka. Temat przewodni tej edycji konkursu brzmiał: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

Praca Krzysztofa Zagrajka została doceniona za jej praktyczny charakter. W opinii jury konkursu wnioski z niej płynące, mogą mieć potencjalne zastosowanie w przemyśle. – Praca jest ciekawa bo dotyka tematu, który jest teraz bardzo na czasie. W związku z rozwojem elektromobilności, transport publiczny czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. A spółki energetyczne będą częścią tego procesu. Zwycięska praca może być w perspektywie tych działań wykorzystana przy tworzeniu metodyki postępowania podczas sprawdzenia wpływu systemów ładowania autobusów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej – podsumował wyniki konkursu Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.

Laureat konkursu zaprezentował wyniki swojej pracy analitycznej i pomiarów podczas spotkania Rady Naukowej, która działa przy TAURON Dystrybucja, wspierając działania rozwojowe i badawcze spółki. Po prezentacji i serii pytań Zagrajek odebrał nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych oraz pamiątkowy dyplom.

– Motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć sprawdzenia, czy praca dyplomowa, a w szczególności badania wykonywane przeze mnie w ciągu kilku miesięcy, stanowią wartość merytoryczną na tyle, aby mogłyby być wykorzystane w praktyce – powiedział Krzysztof Zagrajek.

Zwycięzca konkursu pokreślił także, że obecnie koncentruje się nadal na pracy naukowej w obszarze elektroenergetyki, a konkretnie dalszymi badaniami nad elektromobilnością, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz klastrami energii.

Krzysztof Zagrajek jest obecnie doktorantem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Źródło i zdjęcie: TAURON Polska Energia SA

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).