Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę


Za Biuletynem Politechniki Warszawskiej donosimy, że Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

„Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie.

Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Warszawska, w której murach spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) z władzami Uczelni. Umowa określa wzajemne relacje zarówno na polu nauki, jak i wdrożeń do praktyki przemysłowej.”

Więcej informacji w publikacji Biuletynu: Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).