Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka


Informujemy, że w dniu 24.08.2017 roku została dokonana ocena i wybór ofert na członków Rad Programowych reprezentujących otoczenie społeczno gospodarcze w ramach projektu: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”.

Protokół z wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego (postępowanie nr: 01/POWER/1044/2017) – protokol_01POWER10442017

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).