Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski, członek rzeczywisty PAN został uhonorowany „2017 IEEE Medal in Power Engineering”


kaminMedal tego typu jest przyznawany co roku tylko jednej osobie. Profesor M.P. Kaźmierkowski uzyskał medal za
„… leadership in and pioneering contributions to the development of power electronic converters and electric drive control systems”

Więcej informacji:
https://www.ieee.org/about/awards/medals/poweng.html

https://www.ieee.org/about/awards/medals/poweng.html


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).