Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi


Rektor i Senat Akademii Morskiej w Gdyni oraz Dziekan  Rada Wydziału Elektrycznego zapraszają na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi.

Uroczystość odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Auli Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 83.

Ze względów organizacyjnych prosi się o potwierdzenie udziału w uroczystościach telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: Biuro Dziekana Wydziału Elektrycznego tel.: 58/690 16 30, e-mail: k.chmielewska@we.am.gdynia.pl

honorisCaus


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).