About: Marzena Szafarowicz

Recent Posts by Marzena Szafarowicz

Szansa na logo HR dla Politechniki Warszawskiej

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę Politechniki Warszawskiej dotyczącą wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, warunkującego otrzymanie logo HR Excellence in Research.  Kolejnym etapem ubiegania się o logo będzie przeprowadzenie analizy zgodności zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w uczelni. Europejska Karta Naukowca jest dokumentem...
Read more Comments are closed

Uroczyste nadanie godności Doktora Honoris Causa prof. Marianowi Kaźmierkowskiemu

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Henrykę D. Stryczewską, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, nadał prof. dr. hab. inż. dr h.c. multi Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki...
Read more Comments are closed

Recent Comments by Marzena Szafarowicz

    No comments by Marzena Szafarowicz yet.