Słownik angielsko-polski dla elektryków

pl | en

Informacje o słowniku:

  • Słownik zawiera ponad 4500 wyrażeń z podstawowego zakresu słownictwa elektrotechniki.
  • Autorami zawartości słownika są: Krzysztof Duszczyk i Włodzimierz Koczara (ISEP PW)
    Autorem programu jest Marcin Szewczyk (KWNiAE PW).
  • Wersja elektroniczna słownika ma długą historię informatyczną: powstała w marcu 2000 roku jako owoc fascynacji autora możliwością połączenia programowania w języku C++ z programowaniem w internecie.

    Pierwsza wersja słownika została napisana w języku C++, przy użyciu żywego protokołu CGI (zapewniającego komunikację pomiędzy programem a przeglądarką - miała ponad 1000 linii kodu. Obecna wersja programu, napisana w języku PHP, ma mniej niż 50 linii kodu.

Przykład wyszukiwania | Strona główna słownika | Informacje o słowniku