Strona główna
Dla Studentówrok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
rok 2005
rok 2004
rok 2003
rok 2002
rok 2001
rok 2000
rok 1998
Przygotowane pod:
Mozilla Firefox Opera

Przy niektórych pozycjach są odnośniki do plików PDF, które mozna ściągnąć. Tutaj znajdziesz autoreferat i pełny tekst mojej rozprawy doktorskiej.


Rok 2011

 1. Piotr Biczel, Tomasz Dzik, Mariusz Kocęba: Wybrane problemy modelowania komputerowego baterii słonecznych. XIV Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, PPEEm 2011. Wisła, 9-12.12.2011. Archiwum Konferencji PTETIS, vol. 30, 2011, str.
 2. Piotr Biczel, Arkadiusz Sadowski: Czy można zasilać oświetlenie prościej i efektywniej? XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna '2011, str. 106-108. Politechnika Warszawska, Warszawa, 20-21.10.2011. ISSN 1506-6223
 3. Piotr Biczel, Marcin Koniak, Józef Paska: Mikrosieci prądu stałego sposobem na integrację źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetyczym. Napędy i sterowanie, nr 10, 2011, str. 56-59.
 4. Piotr Biczel, Mariusz Kłos, MArcin Koniak: Aspekty techniczne i ekonomiczne budowy mikrosieci prądu stałego w warunkach polskich. Rynek Energii, nr 2, 2011, str. 90-94
 5. Piotr Biczel, Antoni Dmowski: Inwestycja w małe, rozproszone źródła energii elektrycznej. W: Anrdzej Rabczenko (red.): Ekoinowacje na Mazowszu. CTTiRP PW, Warszawa 2011, str. 118-134.
 6. Piotr Biczel, Mariusz Kłos, Marcin Koniak: Wybrne aspekty sterowania zasobnikami energii. XV Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, APPE'11. Gdańsk - Jurata 8-10.06.2011,, t. II, str. 175-182.
 7. Piotr Biczel, Marcin Koniak: Design of power plant capacity in DC hybrid system and microgrid. COMPEL, vol. 30, no. 1, 2011, pp. 336-350.
 8. Kłos M., Rosłaniec Ł., Biczel P., Dmowski A., Kocęba M., Michalski Ł., Koniak M.: Współpraca fotowoltaicznych układów wytwórczych małej mocy z lokalnym systemem elektroenergetycznym. XVII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Rynek energii elektrycznej: Rynek a polityka''. Kazimierz Dolny, 9-12.05.2011.
 9. Koniak M., Biczel P., Klos M., Koceba M., Roslaniec Ł.: LCC Resonant Power Electronic Converter for Photovoltaic System with Battery Energy Storage. 3rd International Youth Conference on Energetics 2011. Leiria, Portugalia, 7-9.07.2011.

Rok 2009

 1. Józef Paska, Mariusz Klos, Piotr Biczel: Hybrid power systems - An effective way of utilising primary energy sources. Renewable Energy, Vol. 34, No 11, Nov. 2009, pp. 2414-2421, ISSN 0196-8904.
 2. Antoni Dmowski, Piotr Biczel, Bernard Szymański: Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej. Przegl±d elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 9/2009, str. 68-73
 3. Piotr Biczel: Zasilanie urz±dzeń komputerowych. ElektroInfo, ISSN: 1642-8722, 9/2009, str. 115-119
 4. Milewski J. Miller A. Dmowski A. Biczel P.: Methodology for the Control Strategy for a Solid Oxide Fuel Cell Hybrid System. Archives of Thermodynamics, Vol. 30, 2009, No. 4, p. 25-44
 5. Józef Paska, Mariusz Kłos, Piotr Biczel: Technical and Economic Aspects of Electricity Storage Systems Co-operating with Renewable Energy Sources. 10th International Conference ''Electrical Power Quality and Utilisation'' (EPQU'2009). ŁódĽ, 15-17 September 2009, pp. 1-6, ISBN 978-1-4244-5172-2, ISSN 2150-6655, IEEE Catalog Number CFP0930C-CDR.
 6. Antoni Dmowski, Piotr Biczel, Łukasz Michalski: Przemysł miedziowy a Źródła odnawialne. Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi, Lubin, ISBN 978-83-929275-0-1, 24-26.09.2009, str. 103-116
 7. Milewski J, Miller A, Dmowski A, Biczel P.: The control strategy for a solid oxide fuel cell hybrid system. ASME Turbo EXPO 2009. GT2009-59050
 8. Antoni Dmowski, Piotr Biczel, Bernard Szamański: Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej. Kongres Elektryki Polskiej, Warszawa, 2-4.09.2009
 9. Biczel P., Michalski Ł.: Simulink Models of Power Electronic Converters for DC Microgrid Simulation. 6th International Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics" CPE2009. Badajoz, Spain, 20-22.05.2009.
 10. Biczel P., Koniak M.: Design of Power Plant Capacity in DC Hybrid System and Microgrid. Fourth Internationa Conference and Exhibition on Ecological Vehicles & Renewable Energies EVER2009. Monaco, 26-29.03.2009.
 11. Biczel P.: Inne podej¶cie do bezprzerwowego zasilania sprzętu komputerowego. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w enrgetyce". Kazimierz Dolny, 18-20.03.2009. ISBN 83-918709-3-6.
 12. Szastałło J., Biczel P., Siekierski M., Piszcz M.: Ogniwa paliwowe na stacji elektroenergetycznej NN. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w enrgetyce". Kazimierz Dolny, 18-20.03.2009. ISBN 83-918709-3-6.
 13. Biczel Piotr, Koniak Marcin: Dobór zasobnika energii do elektrowni słonecznej. Metoda symulacyjna. V Ogólnopolskie Seminarium ,,Odnawialne Ľródła energii'', Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Radom, 2009, s. 123 - 145,

Rok 2008

 1. Biczel Piotr, Molik Łukasz: Modelowanie przepływu mocy w mikrosieci. X International PhD Workshop OWD 2008, 18-21.10.2008, Wisła, ISBN 83-922242-4-8, str. 381-386.
 2. Michalski Łukasz, Biczel Piotr: Model laboratoryjny mikrosieci pr±du stałego. X International PhD Workshop OWD 2008, 18-21.10.2008, Wisła, ISBN  83-922242-4-8, str. 375-380.
 3. Mytko Piotr, Biczel Piotr: Mikrosieć pr±du stałego w ujęciu norm. X International PhD Workshop OWD 2008, 18-21.10.2008, Wisła, ISBN 83-922242-4-8, str. 369-374.
 4. Koniak Marcin, Biczel Piotr: Symulacja rozpływów mocy w systemie elektrownia słoneczna-zasobnik energii. X International PhD Workshop OWD 2008, 18-21.10.2008, Wisła, ISBN 83-922242-4-8, str. 323-328.
 5. Biczel P.: Energy Storage Systems. In: R. Strzelecki, G Benysek (red.): Power Electronics in Smart Electrical Energy Natworks. Springer-Verlag, Londyn, 2008 ISBN 978-1-84800-317-0.
 6. Biczel P.: Pr±d stały a pr±d przemienny. Systems, 2008, Vol. 13, Special Issue 1/2, p. 120-126. ISSN 1427-275X.
 7. Biczel P., Mytko P.: Pr±d stały w ujęciu norm. Systems, 2008, Vol. 13, Special Issue 1/2, p. 127-126. ISSN 1427-275X.
 8. Miller A., Dmowski A., Milewski J., Biczel P.: Sterowanie hybrydowymi układami wytwórczymi. Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Energetyka 2008''. ,,Archiwum Energetyki'' Gdańsk 2008. ISSN 0066-684X.
 9. Miller A., Dmowski A., Milewski J., Biczel P., Swiercz T., Badyda K.: The Control Strategy for a Molten Carbonate Fuel Cell Hybrid System. HyForum 2008. Changsha, China. 03-04.08.2008.
 10. Biczel P.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w enrgetyce". Zakopane, 5-7.03.2008. ISBN 83-9187709-1-X.
 11. Węgliński J., Szastałło J., Dmowski A., Biczel P.: Pozyskanie wiedzy w organizacjach na podstawie współpracy pomiędzy PSE-Operator S.A. i ZEiGE PW. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w enrgetyce". Zakopane, 5-7.03.2008. ISBN 83-9187709-1-X.
 12. Biczel P., Godziemba-Maliszewski M., Węgliński J., Szastałło J.: Koncepcja nadzoru potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej. Przegl±d Elektrotechniczny, Vol. 2008, Nr 2.
 13. Biczel P., Sadowski A.: Dystrybucja energii pr±dem stałym. Przegl±d Elektrotechniczny, Vol. 2008, Nr 2.
 14. Dmowski Antoni, Biczel Piotr, Miller Andrzej, Milewski Jarosław: Warunki zewnętrzne pracy układów hybrydowych z ogniwem paliwowym. Przegl±d Elektrotechniczny, nr 2/2008, ISSN 0033-2097, str. 53-57.
 15. Milewski J., Swiercz T., Badyda K., Miller A., Dmowski A., Biczel P.: The Control Strategy for a Molten Carbonate Fuel Cell Hybrid System. HyForum 3, 2008, B1-001

Rok 2007

 1. Miller A., Dmowski A., Milewski J., Biczel P.: Struktura i parametry układu hybrydowego z ogniwem paliwowym MCFC - problemy optymalizacji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje, z. 25, 2007, ISSN: 0860-858X, p. 387-393
 2. Miller A., Dmowski A., Milewski J., Biczel P.: Struktura i parametry układu hybrydowego z ogniwem paliwowym SOFC - problemy optymalizacji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej s. Konferencje, z. 25, 2007, ISSN: 0860-858X, p. 395-402
 3. Biczel P.: Power electronics converters in hybrid generating systems. In Orłowska-Kowalska T.: ''Power Electronics and Electrical Drives. Selected Problems''. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, ISBN: 978-83-7493-344-5.
 4. Dmowski A., Miller A., Milewski J., Biczel P.: Struktura i parametry układu hybrydowego z ogniwem paliwowym MCFC - problemy optymalizacji", VIII Konferencja "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Warszawa, 11-14.12.2007.
 5. Dmowski A., Miller A., Milewski J., Biczel P.: Struktura i parametry układu hybrydowego z ogniwem paliwowym SOFC - problemy optymalizacji", VIII Konferencja "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej", Warszawa, 11-14.12.2007.
 6. Biczel P., Kłos M.: Hybrid power systems based on MCFC and gas turbine. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 95-99.
 7. Biczel P., Michalski Ł.: Przekształtniki energoelektroniczne w systemach energetycznych - modelowanie. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 89-94.
 8. Biczel P., Molik Ł.: Systemy sterowania mikrosieciami. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 180-186.
 9. Biczel P., Koniak M.: Urz±dzenia do magazynowania energii. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 139-144.
 10. Biczel P., Mytko P.: Elektrownia wiatrowa w mikrosieci pr±du stałego. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 190.1-190.7.
 11. Biczel P., Kocęba M.: Uniwersalny sterownik Ľródeł do mikrosieci pr±du stałego. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 190.7-190.17.
 12. Biczel P., Dzikowski J.: Symulacja pracy sprężarki z wykorzystaniem map. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 190.7-190.17.
 13. Biczel P.: Power Plants in DC microgrid. XII Sypmpozjum "Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Machatroniki - PPEEm`2007", Wisła, 9-12.12.2007, ISBN 978-83-922242-3-5, str. 225-232.
 14. Biczel P.: Wytwarzanie energii w mikrosieciach. Konferencja "Energia odnawialna w zastosowaniach". Infotech, Jurata, 25-28.11.2007.
 15. Biczel P., Kłos M.: Storage System in DC Microgrid. Second International Renewable Energy Storage Systems IRES II. Germany, Bonn, 19-21.11.2007.
 16. Biczel P., Jasinski A., Lachecki, J.: Power Electronic Devices in Modern Power Systems. EUROCON, 2007. The International Conference on "Computer as a Tool". Warsaw, Poland 9-12 Sept. 2007 Page(s):1586 - 1586.
 17. Biczel P., Chylewski M.: Elektrownia z ogniwem paliwowym - wybrane badania. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, 13-15.06.2007, Jurata, str. 99-114.
 18. Biczel P., Jemiołek P., Kowalczyk P.: Hybrydowy układ wytwarzania elektrownia słoneczna - elektrownia z ogniwem paliwowym. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, 13-15.06.2007, Jurata, str. ???.
 19. Biczel P.: Power electronics converters in DC microgrid. 5th International Conference-Workshop "Compatibility in Power Electronics - CPE". 29.05.2007-01.06.2007, Gdansk, ISBN 1-4244-1055-X (IEEE Catalog Number:07EX1712C), str. 6.
 20. Biczel p., Sadowski A.: A może powrót do zasilania pr±dem stałym? Konferencja Naukowo-Techniczna "Sztuka o¶wietlenia, elektroenergetyczne urz±dzenia rozdzielcze". Kołobrzeg, 17-19.05.2007.
 21. Biczel P., Godziemba-Maliszewski M., Węgliński J., Szastałło J.: Koncepcja nadzoru potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce". Zakpane 14-16.03.2007, ISBN 83-918709-7-9, str. 2.1-2.10.
 22. Dmowski A., Biczel P., Miller A., Milewski J.: Warunki zewnętrzne pracy układów hybrydowych z ogniwem paliwowym. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce", 14-16.03.2007, Zakopane, ISBN 83-918709-7-9, str. 22.1-22.9.
 23. Biczel P., Sadowski A.: Dystrybucja energii pr±dem stałym. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce", 14-16.03.2007, Zakopane, ISBN 83-918709-7-9, str. 16.1-16.10.
 24. Milewski J., Swiercz T., Badyda K., Miller A., Dmowski A., Biczel P.: The Control Strategy for a Molten Carbonate Fuel Cell Hybrid System. HyForum 3, 2008, B1-001

Rok 2006

 1. Biczel Piotr: Przekształtniki energoelektroniczne w generacji rozproszonej. Przegl±d Elektrotechniczny, nr 11, 2006, ISSN 0033-2097.
 2. Biczel Piotr, ,,Badania systemów gwarantowanego zasilania'', Mechanizacja i automatyzacja górnictwa, ISSN 0208-7448, nr 12, 2006, str. 25-29.
 3. Biczel P.: Urz±dzenia zasilania gwarantowanego. Konferencja naukowo-techniczna ,,Zasilanie i Optymalizacja Stacji Elektroenergetycznych'' ZOSE'06. Warszawa, 25 pażdziernika 2006.
 4. Biczel P.: Power electronics converters in hybid generating systems. X SYMPOZJUM "ENiD" 2006 "Energoelektronika w Nauce i Dydaktycestr", 26-29.10.2006, Wrocław.
 5. Biczel P., Dmowski A., Dzik T.: Systemy zasilania potrzeb własnych elektroenergetyki z ogniwami paliwowymi. Wiadomo¶ci Elektrotechniczne 9/2006 str. 29-33. ISSN 0043-5112.
 6. Biczel P.: Możliwo¶ci i ograniczenia UPS-ów. ElektroInfo 6/2006 str. 28-35. ISSN 1642-8722.
 7. Biczel P.: Przekształtniki energoelektroniczne w generacji rozproszonej. VII Konferencja - Szkoła Elektrotechniki - pr±dy niesinusoidalne EPN 2006. Łagów 19-21.06.2006, ID51. ISBN 83-7481029-7.
 8. Biczel P.: Europejskie mikrosieci ze Ľródłami odnawialnymi. III Międzynarodowa Konferencja Procesów Energii ECO-€URO-ENERGIA, 7-8.06.2006, Bydgoszcz, ISBN 83-88066-32-3, str. 27-33.
 9. Dmowski A., Biczel P., Gevorkian P., Kuszta B.: Możliwo¶ć transferu do Polski technologii i do¶wiadczeń amerykańskich w zakresie generacji mocy ze Ľródeł odtwarzalnych. III Międzynarodowa Konferencja Procesów Energii ECO-€URO-ENERGIA, 7-8.06.2006, Bydgoszcz, ISBN 83-88066-32-3.
 10. Biczel P.: Badania systemów gwarantowanego zasilania. XXXIV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Energetyki w Górnictwie KG PAN "Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie", Szczyrk 31.05.2006-02.06.2006, ISBN 83-922498-1-X, str. 173-178.
 11. Biczel P.: Hybrydowy system wytwarzania z polskiej perspektywy. IV Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL 2006. Gorzów Wlkp. 29-31.03.2006, str. 13-18. ISBN 83-922182-0-5.
 12. Dmowski A., Biczel P., Dzik T.: Ogniwa paliwowe w układach zasilania potrzeb własnych elektroenergetyki. IV Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL 2006. Gorzów Wlkp. 29-31.03.2006, str. 31-41. ISBN 83-922182-0-5.
 13. Biczel P., Paska J.: Przegl±d koncepcji i rozwi±zań w zakresie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce", Elektrownia Kozienice S.A., ¦wierże Górne 23-24.03.2006. ISBN 83-918709-2-8.
 14. Biczel P.: Norma PN-EN 62040-3 i badania UPS'ów. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce", Elektrownia Kozienice S.A., ¦wierże Górne 23-24.03.2006. ISBN 83-918709-2-8.
 15. Dmowski A., Biczel P.: Systemy zasilania w układach ochrony mienia i informacji. Ochrona mienia i informacji 1/2006, str. 40-44. ISSN 1732-5951.

Rok 2005

 1. Biczel P.: Energy Storage Systems. In: HYPOS-DILETR Planners Materials. Leonardo da Vinci - Community Action Programme on Vocational Training (kontrakt nr: EL/03/B/F/PP-148227). Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005.
 2. Paska J., Biczel P.: DC Voltage Hybrid Generation Systems. Power Electronic and Inteligent Control for Energy Conservation PELINCEC 2005. Warsaw, Poland, 16-19.10.2005   PDF 600 kB
 3. Cie¶liński J.T., Kras B., Biczel P., Dzik T., Przybyszewski M., Kwiatkowski M., Irzmański P.: The Methanol Fuel Cell System. Power Electronic and Inteligent Control for Energy Conservation PELINCEC 2005. Warsaw, Poland, 16-19.10.2005   PDF 400 kB
 4. Paska J., Biczel P., Kłos M.: Experience with Hybrid Power Generating Systems. 8th International Conference Electrical Power Quality and Utilization EPQU'05. Cracow, Poland 21-23.09.2005 EPQU'05#88 p. 561   PDF 485 kB
 5. Paska J., Biczel P.: Hybrid Photovoltaic - Fuel Cell Power Plant. IEEE St. Petersburg PowerTech'2005, St. Petersburg, Russia, June 27-30, 2005, Paper 536, 5 p, ISBN 5-93208-034-0
 6. Paska J., Biczel P.: DC Voltage Microgrid in The Distributed Generation. 4th International Workshop Comatibility in Power Electronics CPE 2005. Gdańsk, Poland, 1-3.06.2005   PDF 1.2 MB
 7. Biczel P.: Wykorzystanie mikrosieci pr±du stałego do integracji Ľródeł rozproszonych w lokalnych systemach rozdzielczych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Elektrownie cieplne. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty". Słok 1-3.06.2005, str. 301-308.
 8. Biczel P., Dzik T., Przybyszewski M.: Systemy zasilania potrzeb własnych elektroenergetyki z ogniwami paliwowymi. VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Elektrownie cieplne. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty". Słok 1-3.06.2005, str. 269-270.
 9. Biczel P., Kłos M.: Czyżby renesans układów tyrystorowych? Nowa Elektrotechnika, ISSN 1732-937X, nr 5, 2005, str. 8-9.
 10. Biczel P., Kłos M.: Czyżby renesans układów tyrystorowych. XI Sympozjum Podstawowe Problemy Elektrotechniki i Elektromechaniki PPEE'05. Wisła 2-5.04.2005, str. 207-210. ISBN 83-915991-9-1.    PDF 940 kB
 11. Bugyi R., Biczel P., Kłos M., Jasiński A.: Przetwornice częstotliwo¶ci dużej mocy. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zsilaj±ce w energetyce". Elektrownia Kozienice S.A. ¦wierże Górne 2-4.03.2005, str. 1-8, ISBN 83-918709-6-0   PDF 400 kB

Rok 2004

 1. Dmowski A., Biczel P., Kłos M.: Zastosowanie elektroniki i energoelektroniki w układach z odnawialnymi Ľródłami energii. IX Sympozjum "Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce", Poznań-Kamińsko, ISBN 83-906074-9-2, 20-22.09.2004, str. 54-60.
 2. Paska J., Biczel P., Kłos M.: Wytwarzanie energii elektrycznej w układach hybrydowych z wykorzystaniem odnawialnych Ľródeł, ogniw paliwowych i zasobników energii. X Konferencja Naukowo-Techniczna "Ogólnopolskie forum odnawilanych Ľródeł energii", Warszawa, ISBN 83-916021-5-x, 29-31.03.2004, str. 1-8.
 3. Paska J., Biczel P., Kłos M.: Hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawilanych Ľródeł energii i ogniw paliwowych. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce", Elektrownia Kozienice S.A., ISBN 83-918709-5-2, 10-12.03.2004, str. 30.1-30.7.

Rok 2003

 1. Biczel P.: Optymalne wykorzystanie pierwotnych no¶ników energii na przykładzie hybrydowej elektrowni słonecznej z ogniwami paliwowymi. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Warszawa, 17.12.2003.   autoreferat PDF 1.4 MB pełny tekst PDF 5.7 MB
 2. Biczel P., Paska J.: Wykorzystanie w energetyce rozproszonej wielu Ľródeł energii pierwotnej. OPE'03. Jachranka, 9 - 10.10.2003.
 3. Biczel P., Paska J.: Układ zarz±dzania Ľródłami w elektrowni słonecznej z ogniwem paliwowym. Modelowanie i Symulacja. PTETiS. Zakopane, 23 - 27.06.2003.
 4. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras, M. Kłos: Stand Alone PV System With PEM Fuel Cell as Back Up Power - Experimental Results. ISES Solar World Congress 2003 Solar Energy for a Sustainable Future. Sweden, Göteborg 14 - 19.06.2003.   PDF 310 kB
 5. A. Dmowski, P. Biczel: The fuel cell assitance for wind turbine power plants. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce" 2003. Jurata 11 - 13.06.2003. ISBN 83-909885-2-6.
 6. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras "Wodorowy system bezprzerwowego zasilania z ogniwem paliwowym PULSTAR", VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce". Elektrownia Kozienice S.A. 12-14.03.2003 ¦wierże Górne. ISBN 83-918709-0-1.
 7. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras "Wodorowy system bezprzerwowego zasilania z ogniwem paliwowym PULSTAR", Ogólnopolska Konferencja UPS 2003 Urz±dzenia bezprzerwowego zasilania i zasobniki energii, Jachranka 28-29.01.2003, ISBN 83-89008-23-8.

Rok 2002

 1. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: Ogniwa paliwowe - współpraca ze Ľródłami odnawialnymi. IV Ogólnopolska Konferencja "Potrzeby własne w elektroenergetyce", Szklarska Poręba 03-05.12.2002. ISBN 83-901814-4-4.
 2. P. Biczel, B. Kras: Zasilanie ogniwami paliwowymi. Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2002 (218) grudzień 2002 s. 40 - 41. ISSN 1428-8591.
 3. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Ogniwa paliwowe - technologia przyszło¶ci". "Automatyka elektroenergetyczna - problematyka eksploatacji i modernizacji". Wisła 26-28.11.2002.
 4. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Rola ogniw paliwowych w rozwoju odnawialnych Ľródeł energii". VIII Konferencja naukowo techniczna "Ogólnopolskie forum odnawialnych Ľródeł energii", Warszawa 28 - 30.10.2002. ISBN 83-906090-6-1.
 5. A. Dmowski, P. Biczel: "Urz±dzenia do wytwarzania energii z odnawialnych Ľródeł energii". VIII Konferencja naukowo techniczna "Ogólnopolskie forum odnawialnych Ľródeł energii", Warszawa 28 - 30.10.2002. ISBN 83-906090-6-1.
 6. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Hybrid Solar Panel Fuel Cell Power Plant" Modern Electric Power Systems '02, Wrocław 11-13.09.2002. ISBN 83-87299-93-6   PDF 930 kB
 7. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Technologie wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii" IX Spotkanie Ciepłowników. Zakopane, 24-25.04.2002. ISBN 1428-8591.
 8. A. Dmowski, P. Biczel: "Hybrid solar panel fuel cell power plant". "Elektrische Energiewandlungssyteme" Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany 13-14.03.2002 ISBN 3-929757-47-8.
 9. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Badania ogniw paliwowych pod k±tem wykorzystania w energetyce". V Konferencja "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce". Elektrownia Kozienice S.A. ¦wierże Górne 06-08.03.2002. ISBN 83913441-5-2.

Rok 2001

 1. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Aspekty techniczno ekonomiczne wykorzystania wybranych odnawialnych Ľródeł energii w energetyce". III Ogólnopolska Konferencja 2001 "Potrzeby własne w elektroenergetyce". Szklarska Poręba 11 - 13.12.2001. ISBN 83-916251-0-9.
 2. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Elektrownia słoneczno-wiatrowa jako system gwarantowanego zasilania". UPS 2001-Nowe podej¶cie do zasilania awaryjnego, referaty zamieszczone w 11/2001 numerze miesięcznika "Elektronizacja", Jachranka k/Warszawy 19-21 listopada 2001, nr ISSN 0138.0826.
 3. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Czy ogniwa paliwowe stan± się przyszło¶ci± elektroenergetyki", UPS 2001-Nowe podej¶cie do zasilania awaryjnego, referaty zamieszczone w 11/2001 numerze miesięcznika "Elektronizacja", Jachranka k/Warszawy 19-21 listopada 2001, nr ISSN 0138.0826   PDF 500 kB
 4. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Stand-alone telecom power system supplied by PEM fuel cell and renewable sources". International Fuel Cell Workshop 2001, Kofu, Japan, 12-13 November 2001.
 5. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania wybranych odnawialnych Ľródeł energii w energetyce". Ekologiczne Aspekty Wytwarzania Energii Elektrycznej, Warszawa,14-16.11.2001.
 6. A. Dmowski, P. Biczel, W. Iwaszko, B. Kras : "Elektrownia słoneczno-wiatrowa z układem magazynowania energii w wodorze". Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, str.115, Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca 2001, nr ISBN 83-909885-1-8.
 7. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras "Hybrid Solar -Wind - Fuel Cell Clean Energy System With New Type Of Parallel Regulator", NorthSun 2001 Conference, 6-8.05.2001, Leiden, The Netherlands.
 8. A. Dmowski, P. Biczel, B. Kras: "Czy ogniwa paliwowe stan± się przyszło¶ci± elektroenergetyki?". IV Konferencja "Nowoczesne urz±dzenia zasilaj±ce w energetyce". Elektrownia Kozienice S.A. ¦wierże Górne 28-30.03.2001. ISBN 83-913444-0-1.

Rok 2000

 1. A. Dmowski, P. Biczel, W. Iwaszko, B. Kras: "Układ niekonwencjonalnego gwarantowanego Ľródła zasilania z ogniwem paliwowym". Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, PTETIS, Wisła 11 - 14.12.2000.
 2. A. Dmowski, P. Biczel, J. Dr±żkiewicz: "Zastosowanie regulatora równoległego do kontroli napięcia ładowania baterii chemicznej z ogniwa słonecznego". Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, PTETIS, Wisła 11 - 14.12.2000.
 3. A. Dmowski, M. Zahran, B. Kras, P. Biczel, J. Dr±żkiewicz: PV Battery Wind-Turbine Public-Grid Hybrid Power Supply for Telecom Equipment. System management & Control, IECE 2000, July 2000, Las Vegas USA.
 4. M. A. Dzieniakowski, P. Biczel: "Zastosowanie algorytmów genetycznych w falownikach PWM". Modelowanie i Symulacja, PTETIS 2000, czerwiec 2000, Ko¶cielisko Polska.

Rok 1998

 1. P. Biczel, Z. Pilat: "Robot używany, w dobrym stanie niedrogo..." Pomiary Automatyka i Robotyka 7-8 1998 s. 43, PIAP Warszawa 1998