Home page OW SEP


Koło 108
Oddziału Warszawskiego SEP

Komunikaty

( Home page )

KOMUNIKATY - OW SEP.

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji zawodowych.

Izba Inżynierów Budownictwa (I I B), SEP należy do tej izby.

Kursy i szkolenia SEP. - Uprawnienia zawodowe i BHP.

Internetowy Serwer Elektryków (ISE). - Katalogi, zawiadomienia (...), ciekawe informacje.

Internetowy Serwer Elektrykow. - Książki, oprogramowanie.

czasopismo IEEE Spectrum on line.

Statut SEP   ,  regulamin OW SEP   ,  Regulaminy przyznawania medali i odznak SEP i NOT

Interesujące adresy.

Imprezy przeprowadzone:

Zebranie Koła 108 OW SEP oraz referat nt. "Historia elektryczności - od pioruna do elektrowni atomowej" , 4 listopada 2008, godz. 18:00. Zawiadomienie
.