Rekomendacje Strona główna

Rekomendacje przyznawane przez SEP

STRONA SKIEROWANA DO FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

 

Wykaz instytucji, które posiadają aktualną rekomendację SEP

REKOMENDACJE PRZYZNAWANE PRZEZ SEP

 

W dzisiejszym świecie docierają do nas w szybkim tempie ogromne ilości wiadomości, informacji, ofert. Jesteśmy "bombardowani" zapewnieniami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji o niezawodności, najlepszej jakości czy rewelacyjnej cenie ich usług i towarów. Pod naporem tych różnorakich ofert często czujemy się bezradni, zwłaszcza, kiedy musimy dokonać konkretnego wyboru i zainwestować swoje pieniądze.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako instytucja popierająca polski przemysł i troszcząca się o jego rozwój, rozwinęło w tym kierunku cenną inicjatywę: postanowiło promować polskie wyroby i usługi wysokiej jakości poprzez przyznawanie im REKOMENDACJI SEP. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym.

Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy Stowarzyszenia - na wniosek zainteresowanej firmy - badają, testują i analizują  jej usługi lub produkty. Po pomyślnym zakończeniu badań, wydawana jest pisemna opinia - rekomendacja SEP ważna na rok. Jednak firma może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie rekomendacji o kolejne trzy lata. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny.

Mimo ostrych kryteriów oceny jakości zgłaszanych wyrobów i usług, rocznie wydawanych jest około 20 zaświadczeń rekomendacyjnych.

Firmy, które uzyskały rekomendację SEP niemal zawsze używają jej jako argumentu w negocjacjach, a jej symbol eksponują na wyrobach, informatorach oraz stoiskach targowych. Przedstawiciele kierownictw wyróżnionych firm zgodnie twierdzą, że uzyskanie rekomendacji SEP pomaga w zdobyciu klienta i jest ważnym wyróżnieniem dla ich przedsiębiorstw.

 

W jaki sposób Państwa firma może ubiegać się o rekomendację SEP?

Informacje, zasady ubiegania się o rekomendację SEP oraz wzory zaświadczenia rekomendacyjnego i znaku rekomendacyjnego są do ściągnięcia ze strony www:

Zasady udzielania przez SEP rekomendacji firmom na produkowane towary i świadczone usługi z dziedziny elektryki

ankieta-rekomendacja.doc (format MS Word) – zawiera „Wniosek o udzielenie rekomendacji SEP” oraz „Podstawowe informacje podlegające analizie i ocenie w ekspertyzie dot. wniosku o udzielenie rekomendacji”

Wzór znaku rekomendacyjnego

Wzór zaświadczenia rekomendacyjnego (format MS Word)

  

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości - prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SEP. Telefony i adresy naszych oddziałów podajemy na stronie "Oddziały i ośrodki rzeczoznawstwa SEP". ZAPRASZAMY!

 

Wykaz instytucji, które posiadają aktualną rekomendację SEP