Electrical Engineering


Merytoryczny opis kierunku:

– sylwetka absolwenta,

– treści i tematyka kształcenia

– baza laboratoryjna, sprzetowa itp.


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).