(Polski) Pracownicy i studenci Wydziału w marcu 2012 rokuFor changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).