Dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, prof. PW awarded 2015 IEEE IES Bimal Bose Award


IEEE_IES_BimalBoseAward_MariuszMalinowski


For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).