Power Engineering Institute


Institute manager:

sylwester_robak_200

Prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak

Where to find us:

Gmach Mechaniki

Mechanics Building on central campus

Address:

Gmach Mechaniki, pok 5
ul.Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (0-22) 234 72 55
fax. (0-22) 234 50 84

Institute office:

Katarzyna Klang-Włodarczyk
e-mail: katarzyna.klang@ee.pw.edu.pl
Gmach Mechaniki, pok. 5
tel. w. 7255 fax 234-50-84

MANAGER

Prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
e-mail: sylwester.robak@ee.pw.edu.pl
Gmach Mechaniki, pok. 4
tel. w. 7255

DEPUTY DIRECTOR OF STUDIES

dr inż. Karol Pawlak
e-mail: karol.pawlak@ee.pw.edu.pl
Gmach Elektrotechniki, kl. C, pok. 205
tel. w. 7255/5699

DEPUTY DIRECTOR FOR SCIENCE

Dr hab. inż. Piotr Pracki
e-mail: piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Gmach Elektrotechniki, pok. 515
tel. w. 7255/7505

OFFICE

Katarzyna Klang-Włodarczyk
e-mail: katarzyna.klang@ee.pw.edu.pl
Gmach Mechaniki, pok. 5
tel. w. 7255 fax 234-50-84

FINANCIAL STAFF

Mgr inż. Iwona Rychałkiewicz
Gmach Mechaniki, pok. 5a
tel. w. 5865

professor

 • Jan Machowski, prof. dr hab. inż. (more information) e-mail: jan.machowski (at) ee.pw.edu.pl, room: GM pok. 108/ Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 51 71, sekretariat 234 72 55
 • Józef Paska, prof. dr hab. inż. (more information) e-mail: jozef.paska (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki wej. C, pok. 209, phone: +48 22 234 5864
 • Wojciech Żagan, prof. dr hab. inż. (more information) e-mail: wojciech.zagan (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki, pok. 514; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 75 60; sekretariat +48 22 234 72 55

profesor university

 • Jerzy Marzecki, prof. nzw. dr hab. inż. (more information) e-mail: jerzy.marzecki (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Główny pok. 239; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 5626; sekretariat +48 22 234 7255

professor university

 • Mirosław Parol, prof. dr hab. inż. (more information) e-mail: miroslaw.parol (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 10a, phone: +48 22 234 5862; sekretariat +48 22 234 72 55

profesor university

 • Desire Rasolomampionona, prof. nzw. dr hab. inż. (more information) e-mail: desire.rasolomampionona (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 111; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7351; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Sylwester Robak, prof. nzw. dr hab. inż. (more information) e-mail: Sylwester.Robak (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 4; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 5607; sekretariat +48 22 234 72 55

professor university

 • Adam Szeląg, prof. dr hab. inż. (more information) e-mail: adam.szelag (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 509, phone: (+48 22) 234 73 59

docent

 • Tadeusz Maciołek, doc. dr hab. inż. (more information) e-mail: tadeusz.maciolek (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 507/ Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +(48 22) 234 75 51

assistant professor

 • Dariusz Baczyński, dr hab. inż. (more information) e-mail: dariusz.baczynski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 3a; Sekretariat Instytutu : Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7659
 • Waldemar Chmielak, dr inż. (more information) e-mail: chmielak (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 103 lub Laboratorium Zwarciowe; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 5384; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Dariusz Czyżewski, dr inż. (more information) e-mail: dariusz.czyzewski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki pok. 517b ; sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7353; sekretariat +48 22 234 75 63
 • Tadeusz Daszczyński, dr inż. (more information) e-mail: daszczyt (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 101; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 75 52; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Konrad Gryszpanowicz, dr inż. (more information) e-mail: konrad.gryszpanowicz (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 10; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7468; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Piotr Helt, dr inż. (more information) e-mail: pihelt (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Główny pok.240; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7314; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Marcin Januszewski, dr inż. (more information) e-mail: marcin.januszewski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 209;Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +84 22 234 56 18; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Mariusz Kłos, dr inż. (more information) e-mail: mariusz.klos (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektryczny kl. C pok. 209C, phone: +48 22 234 75 91
 • Łukasz Kolimas, dr inż. (more information) e-mail: lukasz.kolimas (at) ien.pw.edu.pl, room: Zwarciownia pok. 14; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: Zwarciownia: +48 22 2345488, sekretariat +48 22 234 72 55
 • Ryszard Kowalik, dr inż. (more information) e-mail: ryszard.kowalik (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 213; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 5608; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Tomasz Koźbiał, dr inż. (more information) e-mail: tomasz.kozbial (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki, pok. 10; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: sekretariat +48 22 234 55 01
 • Rafał Krupiński, dr inż. (more information) e-mail: rafal.krupinski (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki pok. 517A; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7709, sekretariat +48 22 234 75 63
 • Kamil Kubiak, dr inż. (more information) e-mail: k.kubiak (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach elektrotechniki V piętro pokój 516; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: 793 528 776/234 73 53; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Mirosław Lewandowski, dr hab. inż. (more information) e-mail: miroslaw.lewandowski (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl.C pok. 508, phone: +(48 22) 234 73 44
 • Łukasz Nogal, dr hab. inż. (more information) e-mail: Lukasz.Nogal (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 9B; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 58 43; sekretariat +48 22 234 7255
 • Zygmunt Pawełkowicz, dr inż. (more information) e-mail: zygmunt.pawelkowicz (at) ee.pw.edu.pl, room: Gm. Elektryczny kl. C, pok. 402, phone: +48 22 234 76 51
 • Karol Pawlak, dr inż. (more information) e-mail: kapawlak (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektryczny kl. C pok. 205, phone: 22 234 56 99
 • Paweł Piotrowski, dr hab. inż. (more information) e-mail: pawel.piotrowski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Główny pok. 240; sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7314, skype (piotrowski_pawel_pw); sekretariat +48 22 234 72 55
 • Piotr Pracki, dr hab. inż. (more information) e-mail: piotr.pracki (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki pok. 515; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 75 63; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Sebastian Słomiński, dr inż. (more information) e-mail: sebastian.slominski (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki, Kl.B, pok. 517a, Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 77 09; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Adam Smolarczyk, dr inż. (more information) e-mail: Adam.Smolarczyk (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 9c, Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 5795; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Marcin Szewczyk, dr hab. inż. (more information) e-mail: marcin.szewczyk (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki, pok. 101, phone: +48 22 234-73-12
 • Marcin Wesołowski, dr inż. (more information) e-mail: Marcin.Wesolowski (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki, pok. 422; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55
 • Andrzej Wiśniewski, dr inż. (more information) e-mail: andrzej.wisniewski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki, pok. 515; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 77 09; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Sławomir Zalewski, dr hab. inż. (more information) e-mail: slawomir.zalewski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki pok. 516; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 73 53; sekretariat +48 22 234 72 55

senior lecturer

 • Zbigniew Drążek, dr inż. (more information) e-mail: zbigniew.drazek (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 504, phone: +(48 22) 234 73 60
 • Łukasz Michalski, mgr inż. (more information) e-mail: michalsl (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektryczny, klatka C, pokój 203., phone: + 48 22 234 58 63

assistant and phd student

 • Emil Bartosiewicz, mgr inż. (more information) e-mail: emil.bartosiewicz (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 210; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 74 26; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Rafał Bielas, mgr inż. (more information) e-mail: rafal.bielas (at) ien.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 206, phone: +48 234 76 84
 • Magdalena Błędzińska, mgr inż. (more information) e-mail: magdalena.bledzinska (at) ien.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 206, phone: +22 234 76 84
 • Włodzimierz Jefimowski, mgr inż. (more information) e-mail: wlodzimierz.jefimowski (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl.C pok.503, phone: (+48 22) 234 76 16
 • Piotr Kapler, mgr inż. (more information) e-mail: piotr.kapler (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 202; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7296; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Marcin Kopyt, mgr inż. (more information) e-mail: kopytm (at) ee.pw.edu.pl, room: 3B GM, phone: brak
 • Karol Kurek, mgr inż. (more information) e-mail: karol.kurek (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 201/Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7285; sekretariat +48 22 234 72 55

assistant

 • Piotr Marchel, mgr inż. (more information) e-mail: pm.m (at) interia.pl, room: Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 201, phone: 234 7628, Sekretariat: 234 7366
 • Anatolii Nikitenko, mgr inż. (more information) e-mail: anatolij.nikitenko (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektryczny kl. C pok. 503; sekretariat Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 76 16

assistant and phd student

 • Michał Piekarz, mgr inż. (more information) e-mail: michal.piekarz (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 3B, phone: +48 22 234 7468
 • Mateusz Polewaczyk, mgr inż. (more information) e-mail: mateusz.polewaczyk (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 202, phone: +48 22 234 72 96
 • Michał Połecki, mgr inż. (more information) e-mail: michal.polecki (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 2; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 79 51; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Łukasz Rokicki, mgr inż. (more information) e-mail: lurokick (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 2, Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 79 51, sekretariat +48 22 234 72 55
 • Krzysztof Skarżyński, mgr inż. (more information) e-mail: krzysztof.skarzynski (at) ien.pw.edu.pl, room: GE 421, phone: 234 75 66/+48 694 389 190
 • Paweł Terlikowski, mgr inż. (more information) e-mail: Pawel.Terlikowski (at) pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 204, phone: 22 234 56 48
 • Maciej Wieczorek, mgr inż. (more information) e-mail: maciej.wieczorek (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl.C pok.503, phone: (+48 22) 234 76 16

phd student

 • Hala Al-Dulaimi, mgr inż. (more information) e-mail: Hala.Al-Dulaimi (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki,, phone: brak
 • Krzysztof Bartczak, mgr inż. (more information) e-mail: 5267 (at) pw.edu.pl, room: GG pok. 240, phone: +(48 22) 234 73 14
 • Adam Czaplicki, mgr inż. (more information) e-mail: 5905 (at) pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki, pok. 421, phone: +48 22 234 75 66
 • Mariusz Drab, mgr inż. (more information) e-mail: maniu88 (at) interia.pl, room: sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: sekretariat +48 22 234 72 55
 • Michał Dziedzicki, mgr inż. (more information) e-mail: 5571 (at) pw.edu.pl, room: GE pok. 421 tel. 7566, phone: +48694849282
 • Krzysztof Kalbarczyk, mgr inż. (more information) e-mail: 6597 (at) pw.edu.pl, room: Sekretariat Instytutu: Gmach MEchaniki pok. 5, phone: 22 234 72 55
 • Jakub Kaliński, mgr inż. (more information) e-mail: kalinskj (at) ee.pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Tomasz Kamiński, mgr inż. (more information) e-mail: 6088 (at) pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 212; Sekretariat Zakładu: Gmach Mechaniki pok. 9A, phone: +48 22 234 5794; sekretariat +48 22 234 76 11
 • Krzysztof Kosiński, mgr inż. (more information) e-mail: 6598 (at) pw.edu.pl, room: Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: 22 234 72 55
 • Justyna Kowalska, mgr inż. (more information) e-mail: 6014 (at) pw.edu.pl, room: GE 421, phone: 234 75 66
 • Mariola Kowalska, mgr inż. (more information) e-mail: 6089 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Marcin Krakowski, mgr inż. (more information) e-mail: 5907 (at) pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 212, phone: +48 22 234 5794; sekretariat +48 22 234 76 11
 • Tomasz Lus, mgr inż. (more information) e-mail: tomasz.lus (at) gmail.com, room: sekretariat Instytutu Gmach Mechaniki pok. 5, phone: sekretariat +48 22 234 55 01
 • Sebastian Łapczyński, mgr inż. (more information) e-mail: 6391 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Paweł Mikołajczuk, mgr inż. (more information) e-mail: 5573 (at) pw.edu.pl, room: GG 240, phone: brak
 • Emil Orkwiszewski, mgr inż. (more information) e-mail: 6016 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Bartosz Pawlicki, dr inż. (more information) e-mail: kontakt (at) bael.pl, room: no data, phone: +48 508-608-746
 • Robert Raczkowski, mgr inż. (more information) e-mail: 5912 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Petru Radu, mgr inż. (more information) e-mail: 5271 (at) pw.edu.pl, room: GE kl.C pok.503, phone: (+48 22) 234 76 16
 • Radosław Szreder, mgr inż. (more information) e-mail: 5745 (at) pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 212, phone: +48 22 234 5794; sekretariat +48 22 234 76 11
 • Krzysztof Tomaszek, mgr inż. (more information) e-mail: 6093 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Joanna Widzińska, mgr inż. (more information) e-mail: 6601 (at) pw.edu.pl, room: Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki, pok. 5, phone: 22 234 72 55
 • Robert Wójtowicz, mgr inż. (more information) e-mail: 5495 (at) pw.edu.pl, room: Gmach Główny, pok. 320, phone: +48222345388
 • Paweł Zalewski, mgr inż. (more information) e-mail: 6095 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak
 • Maciej Zawistowski, mgr inż. (more information) e-mail: 5496 (at) pw.edu.pl, room: brak, phone: brak

emeritus

 • Włodzimierz Kałat, dr hab. inż. (more information) e-mail: Wlodzimierz.Kalat (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 102; Sekretariat Zakładu: Gmach Mechaniki pok. 9A, phone: +48 22 234 7552; sekretariat +48 22 234 76 11
 • Andrzej Magdziarz, dr inż. (more information) e-mail: andrzej.magdziarz (at) ien.pw.edu.pl, room: Sekretariat Zakładu: Gmach Mechaniki pok. 9A, phone: +48 22 234 5482; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Jolanta Miszczak, (more information) e-mail: jolanta.miszczak (at) ien.pw.edu.pl, room: GE kl. B pok. 415, phone: 234 75 63
 • Wiesław Myrcha, dr inż. (more information) e-mail: wieslaw.myrcha (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 01; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 54 82; sekretariat +48 22 234 72 55
 • Ryszard Niedbała, dr inż. (more information) e-mail: ryszard.niedbala (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Elektrotechniki p.420; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55
 • Stefan Niestępski, dr inż. (more information) e-mail: stefan.niestepski (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 3b; sekretariat Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 7468; sekretariat +48 22 234 7255
 • Andrzej Pawlęga, dr inż. (more information) e-mail: andrzej.pawlega (at) ee.pw.edu.pl, room: GE wej. C pok. 401, phone: +48 22 234 7943
 • Andrzej Pochanke, prof. nzw. dr hab. inż. (more information) e-mail: andrzej.pochanke (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl. C, pok. 310, phone: +(48 22) 234 77 09
 • Zbigniew Pochanke, prof. dr hab. inż. (more information) e-mail: zbigniew.pochanke (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok.103; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: 608 492 218; sekretariat +48 22 72 55

[Warning: Property for 'Były pracownik' not found]

 • Łukasz Rosłaniec, dr inż. (more information) e-mail: lukasz.roslaniec (at) ien.pw.edu.pl, room: Gm. Elektryczny kl.C 209, phone: +48 22 2347591
 • Andrzej Szajewski, mgr inż. (more information) e-mail: andrzej.szajewski (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok. 105, phone: (+48 22) 234 76 17

emeritus

 • Ewa Wróblewska, (more information) e-mail: ewa.wroblewska (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 9A, phone: +48 22 234 76 11

[Warning: Property for 'Były pracownik' not found]

 • Andrzej Zakrzewski, mgr inż. (more information) e-mail: andrzej.zakrzewski (at) ee.pw.edu.pl, room: Gm. Elektryczny pok. 203, phone: + 48 22 234 55 92
 • Kazimierz Zgliński, dr inż. (more information) e-mail: kazimierz.zglinski (at) ee.pw.edu.pl, room: Sekretariat Gmach MEchaniki pok. 9A, phone: sekretariat +48 22 234 76 11
 • Stanisław Ziemianek, dr hab. inż. (more information) e-mail: stanislaw.ziemianek (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Główny pok. 240; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 74 95; Sekretariat: +48 22 234 7255

emeritus

 • Zbigniew Żagan, dr inż. (more information) e-mail: zbigniew.zagan (at) ee.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 01, Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 54 82, sekretariat +48 22 234 72 55

external person

 • Andrzej Domurat, mgr inż. (more information) e-mail: andrzej.domurat (at) gmail.com, room: brak, phone: brak
 • Krzysztof Księżyk, mgr inż. (more information) e-mail: brak (at) danych, room: brak, phone: brak
 • Tomasz Mierzwa, (more information) e-mail: tmierzwa (at) teatrwielki.pl, room: brak, phone: brak
 • Jacek Nowicki, dr inż. (more information) e-mail: ewa.wroblewska (at) ien.pw.edu.pl, room: sekretariat pok. 9A, phone: 22 234-76-11
 • Dariusz Papierzewski, dr inż. (more information) e-mail: dariusz.papierzewski (at) innogy.com, room: Sekretariat Gmach Mechaniki pok. 5, phone: sekretariat +48 22 821 40 20
 • Jacek Wasilewski, dr inż. (more information) e-mail: jacek.wasilewski (at) ee.pw.edu.pl, room: sekretariat Gmach Mechaniki pok. 5, phone: brak

technical staff

 • Mirosław Urbański, mgr inż. (more information) e-mail: miroslaw.urbanski (at) ee.pw.edu.pl, room: GE kl. C pok.105, phone: (+48 22) 234 76 17

specialist

 • Emil Grochocki, mgr inż. (more information) e-mail: emil.grochocki (at) ien.pw.edu.pl, room: brak, phone: brak

Główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

 • Iwona Rychałkiewicz, mgr inż. (more information) e-mail: iwona.rychalkiewicz (at) ien.pw.edu.pl, room: GM pok. 5A, phone: 234 58 65

Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

 • Edyta Karzewska, (more information) e-mail: edyta.karzewska (at) ien.pw.edu.pl, room: GM pok. 5a, phone: 234 73 68

undefined

 • Andrzej Grzyb, mgr inż. (more information) e-mail: andrzej.grzyb (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Mechaniki pok. 3B, Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5,, phone: +48 22 234 7468, sekretariat +48 22 234 72 55

Specjalista naukowo-techniczny

 • Lech Brzeszczak, inż. (more information) e-mail: lech.brzeszczak (at) ien.pw.edu.pl, room: GM pok. 108, phone: 22 234 56 49

Specjalista ds. administracyjnych

 • Katarzyna Klang-Włodarczyk, (more information) e-mail: katarzyna.klang (at) ee.pw.edu.pl, room: Sekretariat Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 72 55

Specjalista inżynieryjno-techniczny

 • Włodzimierz Niebuda, mgr inż. (more information) e-mail: wlodzimierz.niebuda (at) ien.pw.edu.pl, room: GE kl. B pok. 517b, phone: 234 75 05
 • Marek Piskała, mgr inż. (more information) e-mail: marek.piskala (at) ien.pw.edu.pl, room: Zwarciownia, phone: 22 234 54 88
 • Tomasz Wójtowicz, mgr inż. (more information) e-mail: tomasz.wojtowicz (at) ien.pw.edu.pl, room: Gmach Główny pok. 415, sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5, phone: +48 22 234 5352; Sekretariat +48 22 234 72 55

For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).